How to (seriously) talk about illustration today? – free talk by Emilie Sitzia

Prof. Dr. Emilie Sitzia geeft een free talk op zaterdag 29 mei, 2021 om 13.00 uur. In deze Engelstalige lezing concentreert zij zich op misverstanden rond het begrip illustratie. Ze onderzoekt kwesties die verband houden met de woorden die we gebruiken als we het over illustratie hebben, die betrekking hebben op de interdisciplinariteit van illustratie. Ook bespreekt ze de gecompliceerde relatie van illustratie en (kunst) geschiedenis, en vragen over het onderzoek naar en het onderwijzen van illustratie.

De rol van illustratie

Illustratie wordt nogal eens verkeerd begrepen als een lichte kunstvorm en studieobject. Illustratie heeft een essentiële rol bij het opbouwen van identiteiten (individueel of collectief), bij het (her)schrijven van de kunstgeschiedenis, bij het vertegenwoordigen van minderheden of onbelichte geschiedenis. En illustratie heeft een sociale positie doordat het moeilijke vragen kan stellen of dissonantie kan laten zien een (zeer) publiek domein.

Emilie Sitzia

Prof. Dr. Emilie Sitzia (FR, 1987) is universitair hoofddocent History, Faculty of Arts and Social Sciences aan Maastricht University en bijzonder hoogleraar Illustratie aan de UvA. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de Fiep Westendorp Foundation.